„HELPDESK” - Pomoc

Jak rozwiązać problem bez wysyłania zgłoszenia (biletu)?

W górnym prawym rogu systemu pomocy znajduje się ikona FAQ (Frequently Asked Questions – czyli często zadawane pytania). Znajdują się tam odpowiedzi na powtarzające się i często zadawane pytania.

W Jaki sposób wysłać nowe zgłoszenie (gdy nie ma go w FAQ) ?

1) wybierz priorytet twojego zgłoszenia. Standardowy priorytet to „ średni” 2) wybierz swoje imię, i nazwy elementów twojego komputera, co do których masz zastrzeżenia. Jeżeli znasz nazwę elementu, lub numer seryjny możesz go wybrać w sposób: • Wprowadź pierwsze litery w formularz. • Lista dostępnych opcji (lista rozwijalna) obok wpisanych liter odfiltruje się, do pasujących do wpisanych przez ciebie wartości Jeżeli nie znasz nazwy elementów: • Wprowadź znak * w formularzu • Lista dostępnych opcji (lista rozwijalna) będzie posiadała wszystkie dostępne dla ciebie wartości. Generalnie, przy wystawianiu biletów znajomość numerów seryjnych nie jest wymagana. 3) Opisz swój problem Spróbuj zrobić to tak dokładnie jak to tylko możliwe. Pomoże to obsługującemu technikowi pracować szybciej. 4) Włącz powiadomienia email wypełniając pole adresu email (jeżeli twoje konto jest poprawnie ustawione, email wpisze się autogamicznie) zaznaczając opcje „włącz powiadomienia email” na „tak” 4) Follow-up by email Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie, wciśnij przycisk „wyślij” Możesz również dodać kolejny nowy bilet, klikając „dodaj nowy zgłoszenie” w lewym górnym rogu ekranu.

W jaki sposób sprawdzić swoje wysłane zgłoszenie?

Powinieneś wybrać opcję „Zgłoszenia” w prawym lewym rogu ekranu. Możesz śledzić status biletów on-line. Wszystkie bilety wyświetlane są na liście w zorganizowany sposób. Aby zobaczyć zawartość danego zgłoszenia kliknij na „informacje” po prawej stronie zgłoszenia. Dodatkowo każde zgłoszenie widoczne na liście, posiada z boku ikonkę. Ikony oznaczają status danego zgłoszenia:

:onlinehelp:new.png - nowy

:onlinehelp:assign.png - przydzielony

:onlinehelp:plan.png - zaplanowany

:onlinehelp:waiting.png - nierozwiązany

:onlinehelp:old_notdone.png - zamknięty (nierozwiązany)

:onlinehelp:old_done.png - zamknięty (rozwiązany)

Jeżeli twój administrator pozwala na taką funkcjonalność, możesz dodawać również dodatkowe śledzenia do zgłoszeń.

W jaki sposób zarezerwować materiał/urządzenie?

W systemie możliwe jest również rezerwowanie materiałów. Możesz to zrobić wybierając w górnym lewym rogu opcje „rezerwacje”. Jeżeli dany materiał/urządzenie jest dostępne do wypożyczenia, zobaczysz je na liście po kliknięciu. Możesz teraz kliknąć na interesującej Cię pozycji. Po kliknięciu zobaczysz kalendarz rezerwacji. Wystarczy kliknąć na „rezerwuj” i opisać parametry rezerwacji czyli: początek, koniec, ewentualną okresowość i komentarz.

W jaki sposób zmodyfikować własne ustawienia zachowania systemu?

Język jaki widzisz w interfejsie użytkownika, może zostać wybrany w ustawieniach. Ustawienia są dostępne po wybraniu z górnego menu po prawej stronie opcji „ustawienia” Jeżeli chcesz zmienić język, wybierz po prostu inny z listy i kliknij „zmień” Jeżeli chcesz zmienić swoje hasło, wpisz je do formatki powyżej zmiany języka.

Jak się wylogować z systemu?

Jeżeli chcesz zakończyć pracę z „Systemem pomocy HELPDESK” kliknij „wyloguj” w lewej górnej części ekranu.