Trace: » 1 - Widok główny Centrum Komend

1 - Widok główny Centrum Komend

Rozważania wstępne

Strona główna składa się z 4 różnych części: Menu, Widok osobisty, Widok Grupowy i Widok ogólny.

  • Menu: Ta sekcja pozwala na uzyskanie dostępu do różnych elementów GLPI oraz swoich preferencji (Ten obszar pozwala na zmianę swojego hasła, domyślnej kolejności używanej przy wyświetlaniu zgłoszeń, wybór języka interfejsu)
  • Widok osobisty (wyświetlany domyślnie) wyświetla twoje aktualne zgłoszenia, twoje oczekujące zgłoszenia, planowane zadania i system osobistych oraz publicznych notatek (opisany poniżej).
  • Widok Grupowy wyświetla wszystkie zgłoszenia w trakcie oczekiwania lub realizacji dla każdej z grup do której możesz należeć.
  • Widok ogólny pokazuje wszystkie zgłoszenia, statusy umów oraz dziennik najnowszych zmian.

Command Center View

Możesz ustawić limit wyświetlanych zdarzeń które będą wyświetlane w logu lub ukryć wyświetlanie najnowszych zmian przez ustawienie 0 w menu Ustawienia - Ustawienia - Konfiguracja Wyświetlania

You can also see new, unallocated tickets. View the Configuration - General Configuration-Display - Show tickets to the new login

Prywatne i Publiczne Notatki

Na stronie głównej masz dostęp do systemu publicznych i prywatnych notatek.

  • Notatki Prywatne : Widoczne wyłącznie dla ciebie. Są one planowane (spotkania lub inne). Po zaplanowaniu są one wyświetlane w tabeli “Twoje planowania”.
  • Notatki Publiczne : Only users with the corresponding rights can create public notes and are visible to all users. This includes planning (meetings, interventions etc. ..).

The display of the home console depends on the profile of the logged on user. It may vary according to the profile.