1 - Widok główny Centrum Komend

Rozważania wstępne

Strona główna składa się z 4 różnych części: Menu, Widok osobisty, Widok Grupowy i Widok ogólny.

  • Menu: Ta sekcja pozwala na uzyskanie dostępu do różnych elementów GLPI oraz swoich preferencji (Ten obszar pozwala na zmianę swojego hasła, domyślnej kolejności używanej przy wyświetlaniu zgłoszeń, wybór języka interfejsu)
  • Widok osobisty (wyświetlany domyślnie) wyświetla twoje aktualne zgłoszenia, twoje oczekujące zgłoszenia, planowane zadania i system osobistych oraz publicznych notatek (opisany poniżej).
  • Widok Grupowy wyświetla wszystkie zgłoszenia w trakcie oczekiwania lub realizacji dla każdej z grup do której możesz należeć.
  • Widok ogólny pokazuje wszystkie zgłoszenia, statusy umów oraz dziennik najnowszych zmian.

Command Center View

Możesz ustawić limit wyświetlanych zdarzeń które będą wyświetlane w logu lub ukryć wyświetlanie najnowszych zmian przez ustawienie 0 w menu Ustawienia - Ustawienia - Konfiguracja Wyświetlania

You can also see new, unallocated tickets. View the Configuration - General Configuration-Display - Show tickets to the new login

Prywatne i Publiczne Notatki

Na stronie głównej masz dostęp do systemu publicznych i prywatnych notatek.

  • Notatki Prywatne : Widoczne wyłącznie dla ciebie. Są one planowane (spotkania lub inne). Po zaplanowaniu są one wyświetlane w tabeli “Twoje planowania”.
  • Notatki Publiczne : Only users with the corresponding rights can create public notes and are visible to all users. This includes planning (meetings, interventions etc. ..).

<note> The display of the home console depends on the profile of the logged on user. It may vary according to the profile. </note>